پیشنهادات وزارت ارتباطات در راستای استخراج قانونی ارز دیجیتال

امیر ناظمی درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی مساله ارز دیجیتال در کشور توضیح داد و در مورد غیرقانونی بودن استفاده از ... ادامه مطلب