افتتاح مرکز نوآوری بانک ایران زمین

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در مراسم افتتاح مرکز نوآوری بانک ایران زمین گفت: «مرکز نوآوری ایران زمین در ... ادامه مطلب